Cheveyo American Akitas
 - Dogs with Spirit

Longcoats

Op de foto's hieronder zie je enkele langharen die bij ons in de afgelopen jaren geboren zijn, alsmede honden waar de eigenaar en fokker terecht erg trots op zijn. Dit om een reëel beeld te geven over de 'Langhaar'.

Wanneer we het verloop van het ras bekijken dan zien we dat er met grote regelmatigheid pups geboren worden die op leeftijd van 3 a 4 weken langharige honden blijken te zijn.

Dit komt meestal tot uiting indien beide ouderdieren het zogenaamde 'langhaar-gen' dragen. Deze American Akita puppy’s zijn raszuivere puppy’s met het enige verschil dat hun te lange vacht als een fout, niet diskwalificerend overigens, conform de ras standaard wordt aangemerkt.

 

Ze lenen zich dus niet om schoonheidswedstrijden te lopen, echter kunnen zij wel elke andere tak van hondensport beoefenen. Het zijn zeker ook dezelfde geweldige honden die als huishond een prachtexemplaar van het ras kunnen en meestal ook zullen zijn.

Zij worden in de Verenigde Staten veelvuldig ingezet als therapie honden; zelfs blinde-geleide en speur- en/of politiehondenwerk is hun niet vreemd.


 


Ons is opgevallen, dat deze honden zachter van karakter zijn dan hun andere kortharige nestgenoten en vaak uitzonderlijk goed gebouwd.

Of dit toeval is dat is een vraagteken, maar voor ons zijn het net als alle andere pups toppertjes.



In de fokkerij zien we vaak, dat de bloedlijnen, die met regelmaat langharen in het nest vererven, bij de kortharige nestgenootjes een zeer goede vachtkwaliteit vertonen. Daardoor kunnen we de langharige honden toch beschouwen als erg belangrijk voor het ras in het algemeen.



Wij kunnen dan ook alleen maar zeggen, dat de langharige puppy’s niks minder zijn dan hun kortharige broertjes of zusjes: het zijn net zo goed fantastische, goed gebouwde, vriendelijke puppy’s met alle rastypische kenmerken, alleen met een beetje meer haar! 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info